Категории
Kornel4kids YouTube
Лоялна програма APLI Kids Safari с Корнел4Кидс

Лоялна програма APLI Kids Safari с Корнел4Кидс

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ЛОЯЛНА ПРОГРАМА „APLI Kids Safari

 

1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОГРАМАТА. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

1.1. Лоялната програма “APLI Kids Safari” се организира и провежда от „Корнел В” ЕООД, ЕИК 130334366, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Банат” №7
1.2. С участието си в Програмата участниците приемат изложените тук официални правила. 
1.3. Официалните правила са публично оповестени и са достъпни за целия период на Програмата на интернет страницата на „Корнел В” ЕООД www.kornel4kids.com и във физическия магазин на фирмата - книжарница Корнел4Кидс.
1.4. „Корнел В” ЕООД си запазва правото да допълва и променя официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на интернет адрес www.kornel4kids.com и книжарница Корнел4Кидс.

2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОГРАМАТА
Програмата се организира и провежда във физическия магазин на „Корнел В”


2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОГРАМАТА
Програмата се организира и провежда във физическия магазин на „Корнел В”
ЕООД-  книжарница Корнел4Кидс.

3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОГРАМАТА
Програмата стартира на
15.03.2019 г. и продължава до 30.06.2019 г. включително. Събирането на промо стикери е възможно от 15.03.2019 г. до 30.06.2019 г. включително. Използването на промо стикери за покупка на продукти с марка „APLI Kids Safari“ е възможно до 30.06.2019 г. включително или до изчерпване на количествата. 

4. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОГРАМАТА
4.1. Програмата представлява вид промоция, която дава възможност на лоялни клиенти на Корнел4Кидс да получат продукти с марка „
APLI Kids Safari” срещу представяне на колекционерска карта, попълнена с необходимия брой промо стикери.
4.2. Промо стикери могат да бъдат получени при направена покупка в книжарница на минимална стойност 30 лв. в периода от 15.03.2019 г. до 30.06.2019 г. включително. За всеки 30 лв. от покупката клиентът получава 1 промо стикер. Всеки промо стикер носи 1 промо точка.

Колекционерските карти се предоставят безплатно в книжарница Корнел4Кидс.

4.3. Продуктите от серията APLI Kids Safari се получават на място в в книжарница Корнел4Кидс както следва:

4.3.1.Срещу 7 промо стикера в колекционерската карта, клентът може да получи:

·         Кутия за храна Панда APLI Kids Safari

·         Кутия за храна Лъвче APLI Kids Safari

4.3.2. Срещу събрани 10 промо стикера в колекционерската карта, клиентът може да получи:

·         Спортна торбичка APLI Kids Safari

4.3.3. Срещу събрани 15 промо стикера в колекционерската карта, клиентът може да получи:

·         Раничка Панда APLI Kids Safari

·         Раничка Лъвче APLI Kids Safari

Подробна информация за всеки продукт (цена, основни характеристики и др.) е представена на интернет страницата www.kornel4kids.com, в книжарница Корнел4Кидс, както и в маркетинговите материали на Програмата. Обявените цени са с включен ДДС. 
4.4. Промо продукт от серията
APLI Kids Safari се предоставя само след предадена или изпратена колекционерска карта с необходимия брой промо стикери.

4.4. Извън условията на Програмата, всеки продукт може да бъде закупен свободно на обявената редовна продажна цена. 
4.5. Промо стикери се получават непосредствено при заплащане на покупката на касата на книжарница Корнел4Кидс. Представен след покупка касов бон за извършена покупка не дава право на клиента да получи промо стикер. Промо точките не могат да се заменят, важат само в рамките на Програмата и нямат паричен еквивалент. Промо точките се считат за валидни само ако са получени при направена покупка в книжарница Корнел4Кидс в периода от 15.0
3.2019 г. до 30.06.2019 г. включително. 

5. ОТГОВОРНОСТ
5.1. „Корнел В” ЕООД не гарантира наличността на продуктите по време на Програмата. Количествата продукти са внимателно планирани. Въпреки това е възможно поради силно увеличено търсене в отделни дни някои продукти временно да не са налични или да бъдат окончателно изчерпани. В тези случаи „Корнел В” ЕООД по подходящ начин информира клиентите за деня на следваща доставка на съответните продукти, ако такава е планирана „Корнел В” ЕООД не носи отговорност към клиенти, които не са могли да закупят продукт точно в желания от тях ден и час, както и при изчерпване на количествата на продуктите от Програмата.
5.2. В случай на продължителна липса на наличности от продукти, „Корнел В” ЕООД си запазва правото да продължи срока на Програмата, за да даде възможност на клиентите, събрали промо точки да закупят желаните от тях продукти. Клиентите ще бъдат своевременно информирани за това по подходящ начин. 
5.3. Продуктите не могат да бъдат заменяни за пари в брой или други продукти.
5.4. „Корнел В” ЕООД не носи отговорност за евентуални вреди, причинени от продуктите, както и за наличието на производствени дефекти по тях.
5.5. „Корнел В” ЕООД не носи отговорност за допуснати печатни грешки в маркетинговите материали на Програмата. 

6. РЕКЛАМАЦИИ
6.1. Клиентите, закупили продукти от Програмата, имат право да предявят рекламация в случаите, предвидени в Раздел III от Закона за защита на потребителите. Правото на рекламация не е обусловено от това дали производителят на продуктите или „Корнел В” ЕООД е предоставил търговска гаранция.
6.2. Рекламацията може да бъде предявена в книжарница Корнел4Кидс, където е закупен продукта
.

6.3. При предявяване на рекламация клиентът посочва предмета на рекламацията, както и адрес и телфон за контакт. Клиентът задължително прилага и касова бележка или фактура, издадена при закупуване на продукта от Програмата.
6.4. Рекламацията може да се предяви не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието на стоката с договореното.
6.5. Рекламацията се вписва в регистъра на рекламациите в магазина, в който е предявена, и на клиента се издава съответен документ, удостоверяващ регистрирането й.
6.6. Рекламацията се удовлетворява чрез замяна на продукта с друг от същия вид.

7. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА

7.1. „Корнел В” ЕООД има неотменимото право да прекрати Програмата по всяко време, като обяви това на интернет адрес www.kornel4kids.com и в книжарница Корнел4Кидс.
7.2. При прекратяване на Програмата „Корнел В” ЕООД не дължи компенсация на участниците. 

8. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
8.1. Вносител на продуктите е „Корнел В” ЕООД, ЕИК 130334366, със седалище: гр. София, ул. Банат №7
8.2. Всички желаещи могат да получат допълнителна информация за Програмата на интернет адрес 
www.kornel4kids.com и в книжарница Корнел4Кидс 

Дата: 15.03.2019 г.

 

Остави отговор